Skriv ut Skriv ut siden

Last ned PDF (norsk) Norsk

Last ned PDF (tysk) Tysk

Bygg- og ytelsesbeskrivelse (versjon 6)

WeberHaus-utførelse: Exclusive

 

Denne bygg- og ytelsesbeskrivelse definerer grunnutførelsen på et hus fra WeberHaus GmbH i form av et såkalt Utbygningshus (Ausbauhaus Stufe 1 hos WeberHaus) for levering til Norge, modifisert av praktiske og økonomiske årsaker og lokalt tilpasset TEC-10’s krav.

Alle ytelsene fra Weberhaus starter i overkant kjeller eller grunnplate/såle.

   

 

1 YTTERVEGGER

1.1Pusset fasade

Den ca 30 cm. tykke, værbestandige og massive ytterveggen med U-Verdi 0,15 W/m2K har følgende oppbygging, fra ytterst til innerst:

-Edelpuss, 3mm sterk, meget værbestandig, vannavisende virkning, vanndamp- gjennomstrembar, vindtett og påført uten fuger hele huset. Valgbare farger: alpinhvit, solgul, krystallgrå, vårblå eller aprikose.

-Komplett grunningsstrøk som feste for edelpussen

-Armeringsskikt i glassfiberduk; tilfredsstiller høye krav til fasthet og varighet

-Tresponisolasjon, 100 mm tykk med utmerkede dempningsegenskaper og formbestandighet;

økologisk verdifull da råstoffene er basert innenlandsk skogsbruk.

- Naturlig mineralisolasjon, 160 mm tykk (varmeledningsgruppe 035); kvalitetstestet med

RAL-Stempel und "Den blå engel".

-Reisverk, 165 mm bredde, den stabile og verdifulle basis for reisverket i ethvert WeberHus.

-Tresponplate, 16 mm tykk; gir også ytterveggen ekstra stabilitet.

-Dampbremseskikt, sørger for opimal fuktighetsregulering og et behagelig sunt inneklima.

-Gipsplate (uten sparkling).

1.2 Trefasade

Fasaden kan mot tillegg leveres med kleding i treverk; følgende utførelser tilbys:

Profilert panel (not og fjær)

19 mm tykke og 121 mm brede, nåltre, høvlet overflate, loddrette spor, overflatebehandling i mange farger og lakkeringer mulig

Profilert panel (skyggefuger)

21 mm tykke og 146 mm brede, justert nåletre, horisontale spor, overflatebehandling i mange fargelakkeringer mulig.

Kledningsbord 21/12 mm tykk og 146 mm bred, justert nåletre, vannrett montert, overflatebehandling i mange fargelakkeringer mulig.

Ytterveggene for et hus fra Weberhaus har følgende byggetekniske verdier:

- Lyddempning Rw for pussede fasader er 29 dB, og for trepanel 48 dB (i.h.h.t. EN ISO

717-1).

-Warmetapskoeffisient er U=O,15 W/m2K eller mot tillegg U=O,12 W/m2K.

- Brannbestandighet er REI 9O målt fra utsiden.

2 INNEVEGGENE

Alt av innevegger har en tykkelse 13 cm, unntatt installasjonsveggene som er 21cm, begge utført følgende måte:

Veggkjernen består av:

- Reisverk av massivt tre, fylt med mineralsk varme- og lyddempningsisolasjon

- Tosidig dekket av sponplater

- Tosidige dekket av gipsplater (uten sparkling)

3 ETASJEHØYDEN

Råbygghøyden fra kjellergulv til underkant av etageskillet for et hus fra WeberHaus er 2,67 m.

4 ETAGESKILLET

Det ca. 28 cm tykke etasjeskillet har felgende konstruksjon, fra øverst til nederst:

- Sponplate

- Massive trebjelker

- 240 mm mineralull som varme og lydisolering mellom trebjelkene ved forberedt loftsutbygging eller ikke utbygget loft og 100mm ved utbygget loft, h.h.v. i taket mellom 1. og 2.etasje.

- Membran som dampbremse (ved ikke utbygget loft og ved loft forberedt for utbygning)

- Lekter

- Gipsplater (uten sparkling)

Info:De elektropunktene som byggherren ønsker må forberedes/legges  i himlingsplatene innen 4. monteringsdag slik at WeberHaus ikke hindres i å ferdigmontere gipsplatene.

5 TAKKONSTRUKSJONEN

Takene blir utført i en solid tømmermannsmessig ås-konstruksjon. De er beregnet å bære en snemasse inntil 3,0 KN/m2.

Samtlige ås- og sperretak-konstruksjoner består av limtre av klassegodkjent treverk. Avhengig av valgt hustype og -konstruksjon, har takformene lgende oppbygging:

5.1 Sadel-/Valm-/Telttak

- Betongtaksten i forskjellige fasonger og farger med 30 års garanti for tetthet; Overflatene er behandlet for å beskytte mot at forurensning fester seg.

- Taklekter

- Luftelekter

- Diffusjonsåpen underfolie

- 35 mm sponplater (ved ”forberedt utbygning av loftsetage” og ”utbygget loftsetage”)

- Sperrer med lysavstand på ca. 72 cm

5.2 Pulttak

- TitantZinkblekk i ståfalsteknikk (fra 8 -15 grader takhelning;
Pulttak fra 16 grader får betongtakstein;
Oppbygning som beskrevet under 5.1)

- Diffusjonsåpen underfolie

- 35 mm sponplater (ved ”forberedt utbygning av loftsetage” og ”utbygget loftsetage”)

- Rupanel

- Lekter

- Luftelekter

- Sperrer med lysavstand på ca. 72 cm.

5.3 Flate tak

- Grus/rullestein (dersom forlangt av myndighetene)

- Beskyttelsesfolie (dersom forlangt av myndighetene)

- Uværsrobust flatttaksfolie

- Sidesperre

- Trykkfast isolasjon etter tysk

- Energisparelag

- Membran som dampbremse

- Sponplate

- Massive trebjelker

- Lekter

- Gipsplater (uten sparkling)

6 TAKUTSPRING

- De synlige sperre- og takåsene er vakkert profilert og det er flere fasonger å velge mellom.

- Takutspringet er ca 40 cm for gavlvegg og ca. 30 cm for langvegg.

- Ved noen hustyper kan det også mot tillegg velges et takoverheng på ca. 40 cm for gavlvegg og ca.50 eller 70 cm for langvegg.

- Flate tak leveres uten takutspring med vedlikeholdsfritt Titan-Zinkblekk.

7 KOBBER- OG BLIKKENSLAGERARBEIDER

Samtlige blikkenslagerarbeider, som takrenner, nedlepsrør, blikk-profiler for balkong, arker og gavl inkl. tilbehør blir utført i vedlikeholdsfritt
Titan-Zinkblekk.

8 MALERARBEIDER (utvendig)

- Alt av utvendig treverk blir malt flere strøk beskyttelseslasur, valgbar i fargene Elsbeer, Teak ogTobakk.

- Huset blir komplett ferdigstilt fra overkant av kjeller/grunnplate og krever ingen videre malingsarbeider utvendig.

Info: Mot et tillegg kan også heldekkende maling i flere farger leveres.

9 INNGANGSPARTIET

- Inngangsderer av tre blir laget i massiv krysslimstaver med flerlags kryssfinerplater. De blir videre utstyrt med stabile hengsler og et høyverdig låsesystem med 9 bolters låsebeslag.

- Det blir levert 6 husnøkler.

- Husdørmodellene Trendline og Studioline har passende beslag in flere farger.

- Inngangspartier med glassinnsats, består av 2- lags isolerglass;
Det kan velges mellom ulike glasstyper.

- Ytterren er utstyrt med høyverdig sikkehetsbeslag og innvendig dørhåndtak.

10 VINDUER/VINDUSDØRER

10.1 Kunststoffvinduer

- Alle vinduer og vindusdører består av værbestandig, slagfast kunststoff i hvit farge (lik RAL9016).

- 3 lags termoglass med gummitettning rundt med U-verdi på 0,6 W/m2K; for hele vinduet 0,9

W/m2K (etter DIN EN ISO 10077-1).

- ndtakene leveres i hvitt lettmetall.

10.2 Trevinduer

Mot et tillegg kan trevinduer leveres:

- Vinduer og vindusdører er laget av utsøkt tre. Overflatene er såvel inn- som utvendig behandlet med en miljøvennlig vannløselig lasur; valgbar i fargene Elsbeere, Teak eller tobakk; alternativt dekkende lasur i hvitt, anthrasitt og moccabrun.

- 3-lags termoglass med gummipakning. U-verdi glass 0,6 W/m2K og for hele vinduet 0,9 W/m2K (etter DIN EN ISO 10077-1).

- Lettmetalls håndtak i flere valgfrie farger.

10.3 Generelt om vinduene

- Vindusinnrammingen r en utførelse tilpasset husets fasade.

- Vindusbrettene utsiden består av granitt.

- Alle vinduer og vindusdører er utstyrt med sving- og vippebeslag. Ved doppelvinduer har kun ett element sving- og vippefunksjon.

- Alle større vinduer og vindusdører vil bli levert med inntil 3 låsebolter for høyere innbrudds- beskyttelse.

Info: Ved store glassflater og funksjonsglass kan det være behov for konstruksjonsmessige tilpasninger, noe som avtales spesielt.

10.4 Rullesjalusi

- Generelt har alle vinduer og vindusdører utvendige rullesjalusier. Unntatt er skrå og runde vinduselementer, takarker, vinduer og vindusdeøer der dette er tatt ut av kontrakten, og vinduslementer i gavlområdet når dette etter Weberhaus' byggemetoder ikke er mulig å gjennomføre.

- Sjalusikassene er varmeisolert; utvendig åpning minimerer vedlikeholdsjobben.

- Sjalusien består av stabile hvite kunststofflameller med luftspalter.

- Sjalusien føres i sidekanaler i aluminium og spor med støydempning i hvit farge eller aluminium naturell. Et ekstra spor er avsatt for insektsnett (mulig for vinduer med inntil 1.8 m bredde).

- Betjening skjer via sidefestede nylonsnorer og sneller inne.

- Kassene er innebygget i veggene. Ved vinduene fra 2,4 m bredde er det installert ekstra utveksling.

- Samtlige sjalusier blir montert på fabrikk.

11 VINTERHAVE/GLASSOVERBYGG

Ifall det er inkludert i kontrakten blir vinterhaver/glassoverbygg utført følgende måte:

- Rammekonstruksjonen består av massivt treverk i en farge tilpasset vinduselementene i hovedhuset. Glassene blir som beskrevet i pkt 10.

- Inn- og utlufting skjer via vindus- og dørelementene.

- Videre utstyrsmoduler som f.eks. automatisk inn- og utlufting er ikke del av ytelsen

12 ETASJETRAPPER

- De komplette trappene blir produsert i massiv ek naturell. Trappevangene består av massive limtre lameller. De enkelte trappetrinn er håndverksmessig utført og stemmet inn i siden på vangene som også består også av massivt, limte lameller.

- Mellom trappetrinnene er det montert barnebeskyttende lister (lysåpningen er 10 cm)

- Det kan velges mellom flere tre- eller tre-/stålkombinasjoner. I tillegg til gelenderet, blir det montert et ekstra gelender i tre.

- Dersom kjeller leveres, er allerede brystningsgelender til kjellernedgangen inkludert.

13 SANITÆRINSTALLASJON

- Samtlige sanitærinstallasjoner ihht foreliggende planverk er byggherrens ansvar.

- Der byggherren skal foreta montasjen leverer WeberHaus åpninger i veggene.

- Der det ihht foreliggende planverk skal være sanitærinstallasjoner, bygger WeberHaus inn luftemoduler i taket med fleksible slanger som byggherre kan koble seg til.

- Alle takrør for regnvann avsluttes av WeberHaus i underkant av huset; byggherren er ansvarlig for tilkobling til avløp.

14 ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Ytelsene fra Weberhaus omfatter trekkrør til overkant eller underkant av veggene og montering av utenfra monterte elektrobokser.

Kabeltrekk må således foretas av kjøpers elektriker.

I første etage er det skjært ut plass i veggen til et sikringsskap der alle trekkrør samles.

I den grad følgende er spesifisert i kontrakten gjennomfører WeberHaus følgende innbygging av trekkrør fabrikk:

Husinngang:

- 1 lysbryter med takpunkt

- 1 ringeanlegg

- Forberedt for calling og elektrisk døråpner

Vindfang:

- 1 lysbryter

- 1 lampetilkobling

- 1 stikkontakt

Entre:

- 1 lysbryter med 4 taster

- 1 lysuttak

- 1 lysbryter med ledning til kjeller er forberedt

- 1 strømbryter med 1 uttak til trappeoppgangsbelysning,

- 1 dobbel stikkontakt

- 1 telefonuttak

Stue/Spisestue:

- 1 universaldimmer med 1 lampetilkobling

- 8 stikkontakter

- 1 dobbel stikkontakt

- 1 lysuttak

- 1 antennetilknytning

Barne- arbeids- og gjesterom:

- 1 lysbryter

- 1 lysuttak

- 4 stikkontakter

Soverom:

- 1 lysbryter

- 1 lysuttak

- 1 stikkontakt

- 2 doble stikkontakter 

Gang/Garderobe/Spiskammer:

Alle utstyrt med:
 -1
lysbryter

- 1 lysuttak

Vaskerom:

- 1 lysbryter

- 1 lysuttak

- 1 stikkontakt

- 1 kontakt for vaskemaskin

Kjøkken:

- 1 lysbryter

- 1 lysuttak

- 3 enkle stikkontakter

- 3 doble stikkontakter

- 1 komfyrkontakt

- 1 oppvaskmaskinkontakt

- 1 stikkontakt for stekovn

Bad:

- 1 seriebryter for 1 tak- og 2 veggpunkter

- 1 stikkontakt

Gjestetoalett:

- 1 lysbryter

- 1 lysuttak

Lofts-/lagringsrom:

- 1 lysbryter

- 1 lysuttak

- 1 stikkontakt

Terrasse/Balkong/Loggia

- 1 lyspunkt

- 1 utestikkontakt,

- Begge seriekoplet og betjenbart innenfra

For elektrisk oppvarming blir trekkerør og forboring for elektrobokser forberedt. Rumtermostater er ikke påkrevet (da de er på hver panelovn idag).

WeberHaus foreslår elektropunktene i sine planer,men tillegg og tilpasninger kan skje fra kjøpers side,senest før huset settes i produksjon.

15 SKORSTEIN

- Det bygges inn en ettløps, varmedempet, trelags prefabrikert skorstein av etagehøye enkeltelementer fra overkant kjellergulv eller grunnplatesnittet på det indre røykrøret er tilpasset en kakkelovn med 18 cm diameters rør. Tilknytning for peis og nødvendige rengrings- og kontrollåpninger er forberedt.

- Bak skorsteinen må det fra kjøpers side rges for påkrevet brannsikring mot tilstøtende vegger ved ombygninger/endringer.

- Den synlige delen av skorsteinen over tak får en forblending i Titan-Zinkblekk og en værkrave i edelstål.

- Taket rundt skorsteinen belegges med vedlikeholdsfri Titan-Zinkblekk.

- For pipefeiing anbringes nedvendige antall ståtrinn på skorsteinen.

- På taket monteres også en stige opp til skorsteinen. I første etage eller i kjeller får skorsteinen en rengjøringsluke.

16 LOFTSUTBYGGING

Som tilleggsinfo om loft gjelder følgende:

16.1 Loftsetasje ikke utbygget.

Dersom en utbyggelse av loftet ikke omfattes av kontrakten, er ytterveggene ved gavlene innvendig uten gipsplater. I loftsgulvet er det avsatt til en åpning for loftstrapp. Hele gulvet på loftet er dekket av spontreplater og er gangbart.

16.2 Loft forberedt for utbygging

- Trappeoppgangsveggene (uten gipsplater) mot loftsetasjen og døråpning til loftet er bygget.

- Ved gavlveggne er vindu/rvindu bygget inn i loftsetasjen, ihht. grunnskissen i kontrakten.

- Skråtak og etasjehimling i trappeoppgangen (om tilstede) er fullt ut isolert.

16.3 Utbygget loft

Som utvidelse eller endring av foregående beskrivelse, gjelder følgende:

Takkonstruksjon:

- 240 mineralsk fullvarmeisolering (varmeledningsgruppe 035) mellom sperrene i det utbygde loftsområdet.

- Membran som dampsperre

- Lekting

- Gipsplater (uten sparkling)

Knevegger:

Om del av kontrakten, r kneveggene den samme oppbygging av vegg som de beskrevne inneveggene (utsiden er kneveggene, avhengig av høyden, er kun kledd med gipsplater eller sponplater).

Taket i loftsetasjen:

Utbygging av taket på loftet tilsvarer etasjeskillet i første etage, dog med tilleggsisolasjon. Adgang til kryperummet er ikke forutsatt.

Takluker/vinduer:

Såfremt forutsatt i kontrakt, bygges taklukene/vinduene i følgende utførelse;

Svingvindu med 2-lags Termoglass, lufteventil varmebeskyttelsesmarkise (utvendig: rammer og vinger er innvendig belagt med hvitt kunststoff og utvendig med grå aluminium. Betjening av takluken/vindu gjøres via en hvit håndgripeliste.

Utførelse av balkong utføres som forutsatt i kontrakten:

Synlig og åpen konstruksjon med høvlete takbjelker og et belegg av massivt trepanel eller:

Lukket konstruksjon i oppbygging som i etasjeskillet, med tetningsfolie, takrenne, fallrør og et lag med stenplater; synlige undersider blir dekket med not- og fjær-panel. Balkongstetter blir utført i limtre.

Det kan velges mellom ulike tre- og stålgelendere.

17 TOMANNSBOLIG/HYBEL

 Ifall det er flere separate boenheter kreves det som oftest tillegg pga dupletter av f.eks. elektroanlegg, sanitærrutstyr, skorstein, inngangselementer, osv.

18 Tetthetstest

Som dokumentasjon av faglig, luftett utførelse av alle deler av husets konstruksjon gjennomfører WeberHaus en tetthetstest (Avvikstrykkmåling). Denne testen er et kvalitetssikringsinstrument i byggningsbransjen. Måling og dokumentasjon gjennomføres av uavhengige, sertifiserte fagfolk.

Info: Når det byggherren selv har satt opp kjelleren, må alle vinduer, sideinngangsdører,
osv. være fagmessig innbygget før første byggedag for og ihht kravene fra WeberHaus.
Om dette ikke oppfylles, vil WeberHaus kunne kreve godtgjørelse for sitt eventuelt merarbeid

Kontrollert sikkerhet gjennom uavhengig kvalitetsovervåkning

- QDF (Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau) overvåker og kontrollerer alle bygningsdeler etter egne høye retningslinjer grunnlag av lovpålagte krav.

- BDF (Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.) som serviceforbund representerer BDF kundens og medlemsforetakenes interesser.

- TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg som uavhengig og anerkjent institusjon, gjennomfører regelmessig undersøkelser av varene brukt av WeberHaus og bekrefter sunnhetsmessig holdbarhet.

- Die Bundes Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. overvåker oppføring/byggemåter for bindingstreverk etter kriterierne i DIN 1052.

- Alle prefabrikerte byggedeler blir overvåket av Forsknings- og Materialkontroll-anstalt i Stuttgart og bærer kvalitetsstemplet RAL-RG-422.

- På grunnlag av individuelle behov, kan WeberHaus, sammen med instituttet for miljø og helse, tilby en skreddersydd løsning for et allergi- og helsebevisst bygg oppført av WeberHaus.

 

Steinar Mile
Tollbugata 105, 
3041 Drammen. 

900 86 111

whagentnorwegen@gmail.com

www.whagentnorwegen.no

OBS! Den vedlagte tyske originalteksten gjelder, om det mot formodning skulle være uklarheter i oversettelsen.

Sist oppdatert  09 2014

Sist oppdatert 04.05.2015 kl. 10:56


Share on Facebook